Upravit stránku

 

Přirozené požární odvětrání funguje na základě přirozeného vztlaku vzduchu – otvory ve fasádě přivádějí čerstvý vzduch, a střešními světlíky se odvádí kouř a teplo.

Projektová dokumentace krok za krokem:

  • Vypracování výpočtu a technické zprávy na základě požárně bezpečnostního řešení a požadavků investora, dle platné legislativy
  • V průběhu vypracování projektu je nutná koordinace s ostatními profesemi, popřípadě konzultace na příslušném HZS
  • Návrh řešení systému samočinného odvětrávacího zařízení včetně detailů, návrhu uložení zařízení do střechy, požadavků na stavební připravenost
  • Odevzdání autorizované projektové dokumentace včetně výkazů výměr, rozpočtu

 

Neváhejte se na nás obrátit s dotazy.