Upravit stránku

Omalovánky první pomoci mají děti nejen pobavit, ale také je seznámit zábavnou formou s tématikou poskytování první pomoci.

Autorkou omalovánek je Mgr. E. Bernatová a ilustrace vytvořil Martin Zach. Omalovánky budou distribuovány v rámci celé ČR.

Cílem spolupráce s IV-Nakladatelstvím s.r.o., je v duchu tradiční činnosti Červeného kříže rozšířit oblast působení na děti a mládež a vychovávat je k tak potřebné dovednosti poskytnout první pomoc.