Upravit stránku

Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, založila, jak již napovídá samotný název, Olga Havlová, 1. manželka Václava Havla. Za jakým účelem tuto organizaci založila nejlépe vystihuje její citát z roku 1990: „Náš záměr je jednoduchý — pomoci postiženým tak, aby si mohli pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc, která lidi – často v přeneseném slova smyslu – postaví na nohy. Zatím pomáháme tam, kde je to nejvíce potřeba“. V tomto duchu se nese činnost nadace doteď.

S touto myšlenkou se ztotožňujeme a rádi jsme nadaci podpořili. Na celou historii nadace se podívejte: www.vdv.cz.
Výbor dobré vůle