Upravit stránku

Akustická podlaha s vynikajícím kročejovým útlumem a uživatelským komfortem.

Použití: školy, nemocnice, sociální domy, kanceláře, bytové domy apod.

Akustické vlastnosti mají zásadní význam při návrhu nové budovy, nebo rekonstrukci stávající, z důvodu nepříznivých účinků hluku na lidský organismus - jsou to změny sluchu, únava, nesoustředěnost, pokles pracovního výkonu a nálady, poruchy spánku, zvýšení hladiny stresových hormonů a bolesti hlavy.
Hluková redukce v prostoru se vztahuje k utlumení hluku v místnosti. Podle normy NF-S31-074 je Forbo Sarlon klasifikován třídou A:

Snížení kročejového hluku
Snížení kročejového hluku se vztahuje ke zvuku přenášeného skrz podlahu z jedné místnosti do nižších pater. Forbo má v této oblasti prioritní postavení. Vše se řídí normou EN ISO 717-2, podle které se naše krytiny Sarlon řadí do skupin 15 a 19dB.

Zbytkový otlak
Je zapotřebí, aby podlahy byly pevné a zůstaly krásné. Zbytkový otlak v místě, kde působil tlak, může být velkým problémem. Odolnost vůči bodovému zatížení je klíčová vlastnost pro všechny podlahy a krytina Sarlon od společnosti Forbo vám nabízí nejlepší funkčnost ve své třídě.

Sarlon 15dB
Pokud jsou požadavky pevně dané a podlahu budou zatěžovat těžká břemena, naše řada podlahoviny Sarlon 15dB vám nabídne vynikající poměr mezi akustickými vlastnostmi a hodnotou zbytkového otlaku.

Sarlon 19 dB
Sarlon 19dB vám nabízí nejlepší možné akustické vlastnosti pro jakýkoliv projekt, co se týče zbytkového otlaku jedná se o nejlepší hodnoty v odvětví pro tento typ podlahové krytiny.

Správné akustické vlastnosti podlah ve školách pomohou vytvořit klidnou atmosféru s cílem pomoci dětem v učení, i když často děti pobíhají po chodbách a vytváří hluk. V kancelářích pak vylepšená akustika podlahy snižuje stres a agresivitu. A klidnější prostředí v nemocnicích a domovech pro seniory pomůže pacientům zotavit se. Hluk je tvořen téměř všemi každodenními činnostmi.

kategorie: