Světlíky > Odvětrání CHÚC

Odvětrání CHÚC

Přirozené větrání únikových CHÚC

Zařízení pro odvětrání CHÚC typu A přirozeným větráním vyráběné firmou ESSERTEC GmbH svou konstrukcí odpovídají všem požadavkům preventivní protipožární ochrany. Splňují harmonizovanou normu pro SOZ – EN 12101-2. V případě požáru chrání lidské životy a napomáhají zachování věcných hodnot.

Přirozené větrání únikových cest

Přirozené odvětrání světlíkem ve střeše:

V nejvyšším místě únikové cesty je osazen světlík s větracími klapkami o ploše minimálně 2,0 m2. Velikost plochy pro odvod kouře je stanovena např. pro jmenovitou velikost světlíku 120 x 240 cm.

Světlík 120 x 240 cm (započítán obdélník a dva trojúhelníky):

Plocha v rámu světlíku:

An1 = (1,2–0,18)*(2,4-0,18) = 2,264 m2 > 2,0 m2

Plocha otevření:

An2 = [(1,2-0,18)*0,75] + [(2,4-0,18)*0,75] = 2,43 m2

An2 nemůže být větší než An1 => An2 = 2,264 m2

Světlík má výplň PC ( při požáru spadává a skapává nehořící ). Pod světlík je dodávána atestovaná síť proti úkapům. Je otvírán motorem na 24V. Na schodišti je umístěná centrála Fumilux 2024 ( přívod 230V, 6A ) se záložním zdrojem. V každém nadzemním podlaží je umístěné poplachové požární tlačítko. Na schodišti je zároveň instalováno čidlo kouře. V případě požadavku na denní větrání je naší firmou dodávané dvojtlačítko denního větrání a v tomto případě doporučujeme instalovat detektor větru a deště. Pokud je v objektu instalována EPS je možné napojení centrály Fumilux 2024 na toto zařízení.

Otevřít soubor ve formátu PDF Schéma zapojení CHÚC včetně kabeláže (PDF, 86kB)

Plocha odvodu kouře vybraných světlíků:

Jmenovitá velikost
 
Světelná plocha
 
Plocha odvodu kouře při výšce zdvihu
50 cm 75 cm
cm x cm m2 m2 m2
90 x 90 0,52 0,52 -
100 x 100 0,67 0,67 -
100 x 200 0,1,49 1,32 -
100 x 150 1,08 1,08 -
100 x 200 1,49 1,32 -
120 x 240 2,264 1,62 2,264
150 x 180 2,138 1,47 2,138